Fidelitas

Klubbens hold i turnering.


Kegleklubben Fidelitas har 2 keglehold som spiller med i turneringen 2021-2022 under D.Ke.F.

Det ene hold spiller i 1. division som spilles over hele Danmark.

Det andet spiller i serie 1 som spiller i Jylland.


Velkommen til Fidelitas hjemmeside.

Kegler, hvad er det?


Lidt historie.


Keglespillet kan føres tilbage til Ægyptens og Roms storhedstid, da der ved arkæologiske udgravninger er fundet tilbehør til keglespillet i gravkamre.

Man har fundet en form for keglespil i en Ægyptisk barnegrav ca. år 3500 før Kristi fødsel.

Det keglespile vi kender i dag, fandt sin urform i den germanske stamme med stenkugler og 3-7 eller 9 kegler af knogler.

Fra ca. år 1157 blev det en udbredt folkefornøjelse, men man spillede mest for få afgjort væddemål. Det kunne godt gå ret vildt for sig med slagsmål og knivstikkeri.

Indtil ca. år 1800 blev keglespillet i perioder forbudt.

Keglespillet kom til Danmark ca. midt i 1800-tallet. Da startede man på keglespillet under forskellige former, i haver eller på kroer.

I 1826 blev de første klubber stiftet i Tyskland og i 1904 kom sporten til Sønderjylland, som dengang var en del af Tyskland, hvor den første kegleklub blev stiftet i Sønderborg under navnet FIDELITAS.

En klub som stadig eksisterer med eget keglecenter i Sønderborg.

Efterfølgende er mange klubber og keglecentre blevet oprettet rundt omkring i Sønderjylland og som efter genforeningen i 1920 bredte sig til resten af landet.

I det nordlige Jylland er der mærkeligt nok ingen kegleklubber og keglebaner.

I begyndelsen blev keglespillet i Sønderborg dyrket på primitive baner i den hedengangne restaurant Adalbert på Helgolandsgade. Keglerne blev dengang rejst af ”kegledrenge” som på denne måde tjente lidt ekstra lommepenge.

Det moderne keglecenter på Damgade 110 kom til verden på initiativ af den lokale kegleklub Fidelitas i året 1986, der i øvrigt er Danmarks ældste, idet klubben blev stiftet i 1904, og foruden Fidelitas selv, bliver centret i dag stærkt benyttet af Sønderborg Kegle Klubber og områdets øvrige ældresagens kegleklubber.


Husets historie.

 

Så lykkedes det endeligt at få 4 nye keglebaner op at stå i Sønderborg. Efter 3 års forgæves kamp med kommunen besluttede vi i Kegleklubben Fidelitas af 1904 at prøve selv. Den 9. juni 1986 indkaldte vi til en ekstraordinær generalforsamling med det formål at få stiftet den selvejende institution Sønderborg Keglecenter og at få valgt en bestyrelse til denne. Vedtægterne hertil var udarbejdet af et advokatfirma.

Vi fik stiftet Sønderborg Keglecenter, valgt en bestyrelse. Denne kom til at bestå af Kai J. Christiansen, Kurt N. Nielsen, Hans H. Petersen, Ib Christensen og Børge Kastrup, og vedtægterne blev vedtaget.

Så var der grunden. Vi fik lovning på en grund på 2500 kvm Damgade 110 fra Sønderborg Kommune til en symbolsk leje på 100 kr. Midt under byggeriet besluttede vi dog at købe grunden, idet kommunen kun ville udleje den i 10 år, og vi af hensyn til belåningen, måttehave den i 30 år.

Tegningerne havde medlem af Fidelitas Kai J. Christiansen udarbejdet, og disse blev godkendt af kommunen. Så skulle byggeriet jo også finansieres, og her har Sønderborg Kreditbank givet os en enestående god behandling.

Den 16 juni 1986 blev så det første spadestik taget, og efter 4000 frivillige arbejdstimer af medlemmer af Kegleklubben Fidelitas, kunne vi den 1. december 1986 indvi vores keglecenter og som Peder Hoffmann sagde ved sin indvielsestale: Danmarks kønneste. Der skal også lyde en tak til JKU ved deres formand Peter Hoffmand. Desværre fandt ingen repræsentanter fra Sønderborg Byråd det ulejligheden værd at møde op til vores reception.

En særlig tak skal herfra lyde til vores leverandører, som har været til stor hjælp i form af rabatter og lignende. Især skal her nævnes Sønderborg Trælasthandel og Danfoss. En tak skal også lyde til alle dem, der ved åbningen betænkte os med gaver, blomster og lignende. En særlig tak til Kegleklubben Alssund og deres formand Christian Maack, der jævnligt under byggeriet mødte op med en håndbajer til os, der sled i det.

Sluttelig synes jeg, det er på sin plads her at fremhæve den flid og det kammeratskab, der er vist fra mine keglebrødre under hele byggeriet, og som vi er stolte af at kunne fremvise, når vi holder åbningsstævne, formentlig engang midt i februar måned. En stor tak til vores damer, der har isoleret hele loftet, og som har været os en stor støtte mens byggeriet stod på.

 

Skrevet af Kurt N. Nielsen.

Billede af klubbens medlemmer ved 100 års jubilæet.

Keglebanen.


Keglebanen er lavet af træ og er 35 cm bred og 23 meter lang. Derudover er der et tilløb på 5,5 meter og endelig selve keglestanden som er 1 meter. Der er 9 kegler, som er stillet op i et kvadrat med spidsen imod banen. Fra tilløbet og til keglestanden hæver banen sig 10 cm. Endvidere huler selve banen med op til 5m/m på midten af banen. Imellem tilløbet og selve banen er der trukket en snor på tværs af banen og kuglen skal spiller under denne snor. Keglerne er monteret med en snor i toppen af keglen, som gør, at det automatiske hejseapparat kan hejse keglerne. Disse snore er løse så keglerne kan vælte frit. Keglerne er ca. 40 cm høje, 10 cm tykke og vejer mellem 1700 og 1800 gram. Kuglerne er helt glatte og uden huller. De er 16 cm i diameter og vejer knapt 3 kg.

Der afgives kun eet kast ad gangen i forsøget på at vælte alle 9 kegler, hvor det gælder om at få kuglen til at rulle op ad banen med et nøje beregnet sving og med en afpasset hastighed. Registreringen af antal væltede kegler sker automatisk på en lystavle.